دانلود رایگان پروژه.پایان نامه و مقالات علمی

دانلود رایگان انواع پروژه . مقاله و پایان نامه

منبع : civil.ubc.ca

دانلود مقالات آزمایشات مکانیک خاک (SPT-CPT-LPT-BPT-SCPT) از ژونالهای معتبر

برای اتصال دانلود اینجا کلیک کنید و یا از لینکهای زیر به راحتی دریافت نمایید...

http://www.civil.ubc.ca/people/faculty/campanella/publications/publications.php

Dr. Richard (Dick) Campanella Selected Publications

To download a publication, click on the title in red and follow download instructions. If the article is not available on this page, please contact Dr. Campanella for a copy. 1. Campanella, Richard G., "Effect of Temperature and Stress on the Time-Deformation Behaviour of Saturated Clay," PhD Dissertation, Supervisor: Dr. James K. Mitchell, Professor, Civil Engineering, University of California, Berkeley, July 1965.


در ادامه مطلب...

منبع : civil.ubc.ca

دانلود مقالات آزمایشات مکانیک خاک (SPT-CPT-LPT-BPT-SCPT) از ژونالهای معتبر

برای اتصال دانلود اینجا کلیک کنید و یا از لینکهای زیر به راحتی دریافت نمایید...

http://www.civil.ubc.ca/people/faculty/campanella/publications/publications.php

Dr. Richard (Dick) Campanella Selected Publications

To download a publication, click on the title in red and follow download instructions. If the article is not available on this page, please contact Dr. Campanella for a copy. 1. Campanella, Richard G., "Effect of Temperature and Stress on the Time-Deformation Behaviour of Saturated Clay," PhD Dissertation, Supervisor: Dr. James K. Mitchell, Professor, Civil Engineering, University of California, Berkeley, July 1965.
 2. Mitchell, J.K. and Campanella, R.G., "Creep Studies in Saturated Clays", ASTM-NRC of Canada, Symposium of Laboratory Shear Testing of Soils, Ottawa, Canada, September 1963. STP 361, ASTM, pp. 90-103. [www.astm.org]
 3. Mitchell, J.K., Hooper, D.R. and Campanella, R.G., "Permeability of Compacted Clay", Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE, Vol. 91, No. SM4. Proceedings Paper 4392, July 1965, pp. 41-65. [http://cedb.asce.org]
 4. Mitchell, J.K., Campanella, R.G. and Singh, A., "Soil Creep as a Rate Process", Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE, Vol. 94, No. SM1. Proceedings Paper 5751, January 1968, pp. 231-253. [http://cedb.asce.org]
 5. Campanella, R.G. and Mitchell, J.K., "Influence of Temperature Variations on Soil Behavior", Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE, Vol. 94, No. SM3. Proceedings paper 5958, May 1968, pp. 709-734. [http://cedb.asce.org]
 6. Mitchell, J.K., Singh, A. and Campanella, R.G., "Bonding, Effective Stress, and Strength of Soils", Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE, Vol. 95, No. SM5, Proceedings Paper 5686, September 1969, pp. 1219-1246 (Middlebrooks Award of the ASCE). [http://cedb.asce.org]
 7. Campanella, R.G. and Gupta, R.C., “Effect of Structure on Shearing Resistance of a Sensitive Clay”, Soil Mechanics Series No. 6, UBC, Civil Eng. Dept., 1969, 13 pages.
 8. Campanella, R.G. and Vaid, Y.P., "A Simple K0 Triaxial Cell", Soil Mechanics Series No. 15, UBC, Civil Eng. Dept., August 1972, 36 pages.
 9. Campanella, R.G. and Vaid, Y.P., "Creep Rupture of a Saturated Natural Clay", Soil Mechanics Series No. 16, UBC, Civil Eng. Dept. 6th International Congress of Rheology, Lyon, France, September 1972, 18 pages.
 10. Campanella, R.G. and Vaid, Y.P., "Influence of Stress Path on the Plane Strain Behaviour of a Sensitive Clay", 8th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Moscow, USSR, August 1973, Vol. 1, pp. 85-92.
 11. Finn, W.D., Campanella, R.G. and Aoki, Y., “Seismic Shake Table Testing of Soil Embankment Models”, Soil Mechanics Series No. 8, UBC, Civil Eng. Dept., 1969
 12. Vaid, Y.P. and Campanella, R.G., "Making Rubber Membranes", A technical note, Soil Mechanics Series No. 18, UBC, Civil Eng. Dept., 1972, 2 pages
 13. Campanella, R.G. and Vaid, Y.P., "Triaxial and Plane Strain Creep Rupture of an Undisturbed Clay", Soil Mechanics Series No. 21, UBC, Civil Eng. Dept., 1974, 37 pages.
 14. Vaid, Y.P. and Campanella, R.G., "Comparison of Triaxial and Plane Strain Behaviour of an Undisturbed Clay", ASCE, Geotech. Eng. Div., Vol. 100, GT3, 1974, 207-225. [http://cedb.asce.org]
 15. Vaid, Y.P. and Campanella, R.G., "Time Dependent Behaviour of Undisturbed Clay", ASCE, Geotechnical Division, Vol. 103, GT7, July 1977, pp. 693-709. [http://cedb.asce.org]
 16. Robertson, P.K., Vaid, Y.P. and Campanella, R.G., "Strain Rate Behaviour of St. Jean Vianney Clay", Soil Mechanics Series No. 34, UBC, Civil Eng. Dept., 1979, 37 pages.
 17. Campanella, R.G., Robertson, P.K. and Gillespie, D., "In-Situ Testing in Saturated Silt (Drained or Undrained?)", 34th Canadian Geotechnical Conference, Fredericton, New Brunswick, September 1981, 14 pages (also U.B.C. Soil Mechanics Series No. 49).
 18. Campanella, R.G., Berzins, W.E. and Shields, D.H., “Preliminary Evaluation of Menard PM, CPT and SPT in Lower Mainland, B.C.”, Soil Mech. Series No. 40, UBC, Civil Eng., 1979, 50pgs.
 19. Campanella, R.G. and Robertson, P.K., "Applied Cone Research", ASCE, Geotechnical Engineering Div., Cone Penetration Testing and Experience, October 1981, 343-362 (SM #46). [http://cedb.asce.org]
 20. Gillespie, D. and Campanella, R.G., “Consolidation Characteristics from Pore Pressure Dissipation after Piezometer Cone Penetration”, Soil Mech. Series #47, UBC, Civil Eng., 1981.
 21. Campanella, R.G. and Robertson, P.K., "State of the Art in In-Situ Testing of Soils: Developments since 1978", Engineering Foundation Conference: Updating Subsurface Sampling of Soils and Rocks and Their In-Situ Testing, Jan 3-8, 1982, Santa Barbara, CA, (SM #56).
 22. Campanella, R.G., Gillespie, D. and Robertson, P.K., "Pore Pressures During Cone Penetration Testing", 2nd European Symposium on Penetration Testing, May 24-27, 1982, Amsterdam, The Netherlands, Balkema Press, pp. 507-512 (also U.B.C. Soil Mechanics Series No. 55).
 23. Campanella, R.G., Robertson, P.K. and Gillespie, D.J., "Cone Penetration Testing in Deltaic Soils", Canadian Geotechnical Journal, Vol. 20, No. 1, February 1983, 23-35 (SM #59). [http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca]
 24. Campanella, R.G. and Robertson, P.K., "Flat Plate Dilatometer Testing: Research and Development", 1st International Conference on Dilatometer Testing, February 1983, Edmonton, 41 pages (also U.B.C. Soil Mechanics Series No. 68).
 25. Robertson, P.K., Hughes, J.M.O., Campanella, R.G. and Sy, A., "Design of Laterally Loaded Displacement Piles Using a Driven Pressuremeter", American Society of Testing and Materials, Symposium on Laterally Loaded Piles and Pile Groups STP No. 835, June 1983, pp. 229-239 (also Soil Mechanics Series No. 67).
 26. Robertson, P.K. and Campanella, R.G., "Interpretation of Cone Penetration Tests, Part I (SAND) and Part II (CLAY)", Soil Mechanics Series No. 60, UBC, Civil Eng. Dept., 83 pages.
 27. Robertson, P.K., Campanella, R.G. and Wightman, A., "SPT-CPT Correlations", Journal of the Geotechnical Division, ASCE, Vol. 109, No. GT11, November 1983, 1449-60 (SM #62). [http://cedb.asce.org]
 28. Campanella, R.G., Robertson, P.K., Klohn, E.J. and Gillespie, D., "Piezometer - Friction Cone Investigation at a Tailings Dam", Soil Mechanics Series No. 50, UBC, Civil Eng. Dept., 1984.
 29. Campanella, R.G. and Robertson, P.K., "A Seismic Cone Penetrometer to Measure Engineering Properties of Soil", 54th Annual International Meeting and Exposition of the Society of Exploration Geophysicists, Atlanta, Georgia, December 1984 (U.B.C. Soil Mech Series No. 84).
 30. Robertson, P.K. and Campanella, R.G., "Liquefaction Potential of Sands Using the Cone Penetration Test", Journal of Geotech. Div., ASCE, Vol. 111, No. 3, 1985, 384-407 (U.B.C. Soil Mechanics Series No. 64). [http://cedb.asce.org]
 31. Campanella, R.G., Robertson, P.K., Gillespie, D. and Grieg, J., "Recent Developments in In-Situ Testing of Soils", XI Int. Conf. for Soil Mechanics and Foundation Engineering, San Francisco, 1985, Vol. 2, pp. 849-855, Balkema (U.B.C. Soil Mechanics Series No. 84).
 32. Robertson, P.K., Campanella, R.G., Brown, P.T., Grof, I. and Hughes, J.M.O., "Design of Axially and Laterally Loaded Piles Using In-Situ Tests: A Case History", Soil Mechanics Series No. 86, UBC, Civil Eng. Dept., 1985, 10 pages.
 33. Robertson, P.K. and Campanella, R.G., "Liquefaction Potential of Sands Using the DMT", Geotechnical Testing Journal, ASTM, March 1986, Vol. 9, No. 1, 38-41 [www.astm.org] (U.B.C. SM #79).
 34. Campanella, R.G., Robertson, P.K. and Gillespie, D., "A Seismic Cone Penetrometer for Offshore Applications," Society for Underwater Technology, Oceanology International, Vol. 6, March 1986, Graham and Trotman Ltd., U.K., Chapter 51, 479-486 (U.B.C. Soil Mech Series No. 93).
 35. Robertson, P.K., Hughes, J.M.O., Campanella, R.G., Brown, P. and McKeown, S., "Design of Laterally Loaded Piles Using the Pressuremeter", ASTM Symposium on the Pressuremeter and its Marine Application, STP 950, May 1986, 443-458 [www.astm.org] (also in U.B.C. Soil Mechanics Series No. 89).
 36. Campanella, R.G., Robertson, P.K. and Gillespie, D., "Seismic Cone Penetration Test," ASCE Specialty Conference, In-Situ 86, Virginia, June 1986, Special publication No. 6, pp. 116-131. [http://cedb.asce.org]
 37. Robertson, P.K., Campanella, R.G. and Gillespie, D., "Use of Piezometer Cone Data," ASCE Specialty Conference, In-Situ 86, Virginia, June 1986, Special publication No. 6, pp. 1263-1280 [http://cedb.asce.org] (also in U.B.C. Soil Mechanics Series No. 92).
 38. Campanella, R.G. and Robertson, P.K., "In-Situ Testing of Soil: Try it--you'll like it!", Geotechnical News, Canadian-U.S.-Mexico Geotechnical Societies, Vol. 4, No. 2, June 1986, Bi-Tech Publications, pp. 24-27.
 39. Marchetti, S., Totai, G., Campanella, R.G., Robertson, P.K. and Taddei, B., "The DMT-snc Method of Piles Driven in Clay", ASCE, Geotechnical Special Publication No. 6, Use of In-Situ Tests, June 1986, pp. 765-780. [http://cedb.asce.org]
 40. Campanella, R.G. and Robertson, P.K., "Research and Development of the UBC Cone Pressuremeter", 3rd Canadian Conference on Marine Geotechnical Engineering, St. John's, Newfoundland, June 1986, pp. 205-215 (also in U.B.C. Soil Mechanics Series No. 96).
 41. Campanella, R.G., Robertson, P.K., Gillespie, D., Laing, N. and Kurfurst, P.J., "Seismic Cone Penetrometer Testing in the Beaufort Sea", 3rd Canadian Conference on Marine Geotechnical Engineering, St. John's, Newfoundland, June 1986, 253-275 (U.B.C. Soil Mech Series No. 95).
 42. Robertson, P.K., Campanella, R.G., Gillespie, D. and Rice, A., "Seismic CPT to Measure In-Situ Shear Wave Velocity", ASCE, Geotechnical Engineering, Vol. 112, No. 8, 1986, 791-804. [http://cedb.asce.org]
 43. Campanella, R.G. and Kurfurst, P.J., "In-Situ testing of Seabottom Sediments, Tuktoyaktuk Area, N.W.T.", 39th Canadian Geotechnical Conf., In-Situ Testing and Field Behaviour, 1986, 237-243.
 44. Campanella, R.G., Robertson, P.K. and Gillespie, D., "Factors Affecting the Pore Pressure and its Measurement Around a Penetrating Cone", 39th Canadian Geotechnical Conference, Ottawa, August 1986, pp. 291-301 (also in U.B.C. Soil Mechanics Series No. 101).
 45. Campanella, R.G., Robertson, P.K., Gillespie, D., Laing, N. and Kurfurst, P.J., "Seismic CPT in the Near Offshore of the MacKenzie Delta", Soil Mechanics Series No. 95, UBC, Civil Eng. Dept., 1987.
 46. Davies, M.P., Howie, J.A. and Campanella, R.G., "Predicting Axial and Lateral Pile Behaviour in Deltaic Soils Using In-Situ Testing Methods," Proceedings of Symposium of the Deep Foundations Institute, Vancouver, April 1987, 38 pages.
 47. Campanella, R.G., Wickremesinghe, D.S. and Robertson, P.K., "Statistical Treatment of Cone Penetration Test Data," Proceedings, 5th International Conference on Applications of Probability and Statistics in Soil and Structural Engineering, Vancouver, May 1987, V2, 1011-1020.
 48. Gillespie, D.J., Howie, J.A., and Campanella, R.G., "The Assessment of Liquefaction Susceptibility Using the Seismic Cone Penetrometer", 2nd Vancouver Geotechnical Society Symposium, May 1987.
 49. Greig, J., Campanella, R.G. and Robertson, P.K., "Microcomputer Software to Collect, Plot and Interpret Cone Penetration Test Data”, 1st Canadian Symposium on Microcomputer Applications to Geotechnique, Oct., 22-31, 1987, Regina.
 50. Greig, J.W., Campanella, R.G. and Robertson, P.K., "Comparison of Field Vane Results with Other In-Situ Test Results", Vane Shear Strength Testing in Soils: Field and Laboratory Studies, ASTM, Special Technical Publication, SPT 1014, 1988, 247-266 [www.astm.org], (Soil

برچسب‌ها: 
طبقه بندی: ازمایشگاه مکانیک خاک، مقالات علمی،
برچسب ها:دانلود، مقالات، آزمایشات، مکانیک خاک، SPT، مهندس جواد قربانی، دانلود رایگان مقاله،

[ پنجشنبه 1393/02/25 ] [ 22:14 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه
موفق ترین سامانه ارسال پیامک در کشور
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic