دانلود رایگان پروژه.پایان نامه و مقالات علمی

دانلود رایگان انواع پروژه . مقاله و پایان نامه

منبع : دانشگاه زنجان

برنامه های محاسبات عددی به زبان پاسگال

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مهندسی عمران

طبقه بندی: محاسبات عددی، برنامه نویسی،
برچسب ها:برنامه، محاسبات عددی، زبان پاسگال، پایان نامه، کارشناسی، گرمایش، انرژی خورشیدی،

[ جمعه 1392/12/16 ] [ 22:30 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


دانلود رایگان جزوه و مجموعه برنامه های آماده محاسبات عددی به زبان متلب


numerical analysis
نقل قول :

محاسبات عددی یکی از دروس اصلی دوره کارشناسی بسیاری از رشته های مهندسی است. این درس از این جهت اهمیت دارد که دیدگاه ریاضی برای حل مسائل را به دیدگاه محاسباتی تغییر می دهد و برای حل مسائل به جای استفاده از روش های ریاضی، روش های عددی را مطرح می کند. کارشناسان “متلب ایران” مجموعه ای را برای شما فراهم کرده اند که همه ی توابع و برنامه های کاربردی در درس محاسبات عددی را به زبان متلب ارائه می دهد. این مجموعه شامل توابع:

 • برازش منحنی (درجه یک)
 • برازش منحنی (درجه دو)
 • درون یابی لاگرانژ
 • درون یابی نیوتن
 • تابع گرد کردن اعداد
 • روش گوس – جردن
 • روش گوس – سیدل
 • روش ژاکوبی
 • مشتق عددی
 • روش نا بجایی
 • روش نصف کردن
 • روش نیوتن – راقسون
 • روش نقطه ثابت
 • تفاضل مرکزی – مشتق عددی
 • تقریب ریشه
 • روش وتری
برای دانلود مجموعه برنامه های آماده محاسبات عددی به زبان متلب اینجا کلیک کنید...

http://matlabiran.ir/wp-content/uploads/file/Moahasebat.rar

برای دانلود جزوه آنالیز عددی یک دکتر رشیدی اینجا کلیک کنید...

http://www.iust.ac.ir/files/math/numerical_analysis_1.pdf

برای دانلود جزوه آنالیز عددی دو دکتر رشیدی اینجا کلیک کنید...

http://www.iust.ac.ir/files/math/numerical_analysis_2.pdf

اگر نمیتوانی شاه راه باشی، كوره راه باش،

اگر نمیتوانی خورشید باشی، ستاره باش،

با بردن و باختن اندازه ات نمی گیرند

هر آنچه كه هستی، بهترینش باش...


طبقه بندی: برنامه نویسی، Matlab، محاسبات عددی،
برچسب ها:جزوه، مجموعه برنامه، محاسبات عددی به زبان متلب، دانلود رایگان پروژه، مهندس جواد قربانی،

[ شنبه 1392/11/19 ] [ 15:02 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


مطالعه آنلاین کد برنامه نویسی به زبان سی(روش نابجایی)

این کد ریشه تابع  

f(x)=cosx-x^3=0

   رو تقریب میزنه. الگوریتم به زبان C پیاده‌ سازی شده است.


 1. #include
 2. #include
 3.  
 4. double f(double x)
 5. {
 6. return cos(x) - x*x*x;
 7. }
 8.  
 9. double FalsiMethod(double s, double t, double e, int m)
 10. {
 11. int n,side=0;
 12. double r,fr,fs = f(s),ft = f(t);
 13.  
 14. for (n = 1; n <= m; n++)
 15. {
 16. r = (fs*t - ft*s) / (fs - ft);
 17. if (fabs(t-s) < e*fabs(t+s)) break;
 18. fr = f&reg;;
 19.  
 20. if (fr * ft > 0)
 21. {
 22. t = r; ft = fr;
 23. if (side==-1) fs /= 2;
 24. side = -1;
 25. }
 26. else if (fs * fr > 0)
 27. {
 28. s = r; fs = fr;
 29. if (side==+1) ft /= 2;
 30. side = +1;
 31. }
 32. else break;
 33. }
 34. return r;
 35. }
 36.  
 37. int main(void)
 38. {
 39. printf("%0.15f\n", FalsiMethod(0, 1, 5E-15, 100));
 40. return 0;
 41. }

برای دانلود جزوه آنالیز عددی یک دکتر رشیدی اینجا کلیک کنید...

http://www.iust.ac.ir/files/math/numerical_analysis_1.pdf

برای دانلود جزوه آنالیز عددی دو دکتر رشیدی اینجا کلیک کنید...

http://www.iust.ac.ir/files/math/numerical_analysis_2.pdf

منبع : سیویل استارز


طبقه بندی: برنامه نویسی،
برچسب ها:مطالعه آنلاین، کد برنامه نویسی، زبان سی، روش نابجایی، دانلود رایگان پروژه، مهندس جواد قربانی،

[ شنبه 1392/11/19 ] [ 14:52 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


دانلود رایگان چند نمونه برنامه متلب برای درس محاسبات عددی

نقل قول :
در ادامه تعدادی از برنامه های ساده برای یادگیری متلب نوشته شده است، امید است که بتواند گامی در جهت یادگیری این نرم افزار برای دوستان شود...

برنامه ی خیلی ساده برای حل فاکتوریل یک عدد 

http://s1.picofile.com/file/7611853224/factoriel.m.html 

برنامه ی حل معادله دیفرانسیل و رسم جواب بدست آمده

http://s1.picofile.com/file/7611853331/dsolve_1.m.html

برنامه ی رسم چند جمله ای درجه 2 با به بدست آوردن ریشه ها

http://s3.picofile.com/file/7611859030/polynominal_2.m.html 

برنامه ی رسم چند جمله ای درجه n با به بدست آوردن ریشه ها 

 http://s3.picofile.com/file/7611858274/polynominal_n.m.html  

برنامه ی رسم چند جمله ای درجه n با به بدست آوردن ریشه ها و محاسبه و رسم تابع مشتق آن

http://s1.picofile.com/file/7611860856/diff_function_n.m.html  

برنامه ی رسم تابع و محاسبه و رسم تابع مشتق آن

http://s4.picofile.com/file/7846228167/diff_function.m.html 

برنامه ی رسم چند جمله ای درجه n با به بدست آوردن ریشه ها و محاسبه و رسم تابع انتگرال آن

  http://s2.picofile.com/file/7611859458/int_function_n.m.html  

 برنامه ی رسم تابع و محاسبه و رسم تابع انتگرال آن

 http://s3.picofile.com/file/7611860107/int_function.m.html 

 ریشه یابی تابع با استفاده از روش نصف کردن با برنامه متلب مرحله به مرحله با رسم نمودار

http://s3.picofile.com/file/7611857632/solve_function.m.html

لینک مرتبط

برنامه نویسی روش دو بخشی ( تنصیف ) به زبانc++

طبقه بندی: برنامه نویسی، Matlab، محاسبات عددی،
برچسب ها:برنامه متلب، درس محاسبات عددی، دانلود رایگان پروژه، مهندس جواد قربانی،

[ شنبه 1392/11/19 ] [ 14:47 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


منبع : عمران

برنامه نویسی روش نابجایی به زبانc++

Regula falsi method

#include

#include

#include

  double F (double x) {return 1.14-(2.0*log((e/d)+(9.55/r*sqrt(x))))-(1/sqrt(x)) ;}

   main()

     { clrscr();

       double eps,a,b,x,e,d,r;

        int n;

        cout<<”Enter a,b,eps,e,d,r”<

        cin>>a>>b>>eps>>e>>d>>r;

        n=1;

        x=(a*F(b)-b*F(a))/(F(b)-F(a))

        while(fabs(F(x))>=eps)

                 {if(F(x)*F(a)>0)

                      a=x;

                   else

                      b=x;

                   x=(a*F(b)-b*F(a))/(F(b)-F(a));

                   n++;  }

        cout<<”Root=”<

        cout<<”n=”<

        getch();

     }

طبقه بندی: محاسبات عددی، برنامه نویسی،
برچسب ها:برنامه نویسی، روش نابجایی، زبان، ++c، دانلود رایگان پروژه، مهندس جواد قربانی،

[ شنبه 1392/11/19 ] [ 14:44 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


منبع : عمران

برنامه نویسی روش نیوتن - رافسون به زبانc++

Newton-Raphson method

#include

#include

#include

  double F (double x) {return 1.14-(2.0*log((e/d)+(9.55/r*sqrt(x))))-(1/sqrt(x)) ;}

  double G (double x) {return (1/(2*sqrt(x*x*x)))-(2.12/(r*sqrt(x*x*x)*(e/d                                                  +9.55/(r*sqrt(x))))) ;}

   main()

     { clrscr();

       double eps,x0,x,e,d,r;

        int n;

        cout<<”Enter x0,eps,e,d,r”<

        cin>>x0>>eps>>e>>d>>r;

        n=1;

        x=x0-F(x0)/G(x0);

        while(fabs(F(x))>=eps)

          {x0=x;

            x=x0-F(x0)/G(x0);

            n++;}

        cout<<”Root=”<

        cout<<”n=”<

        getch();

     }

طبقه بندی: محاسبات عددی، برنامه نویسی،
برچسب ها:برنامه نویسی، روش نیوتن، رافسون، زبان، c،

[ شنبه 1392/11/19 ] [ 14:43 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


منبع : عمران

برنامه نویسی روش تكرار ساده به زبانc++

Fixed point interation method

#include

#include

#include

  double F (double x) {return 1.14-(2.0*log((e/d)+(9.55/r*sqrt(x))))-(1/sqrt(x)) ;}

  double G (double x) {return                                                                            (1.2996*x*x) +4*x*x*log((e/d)+(9.55/(r*sqrt(x))) *log((e/d)+(9.55/(r*sqrt(x))))- (4.56*x*x*log((e/d)+(9.55/(r*sqrt(x)))) ;}

   main()

     { clrscr();

       double eps,x0,x,e,d,r;

        int n;

        cout<<”Enter x0,,eps,e,d,r”<

        cin>>x0>>eps>>e>>d>>r;

        n=1;

        x=G(x0);

        while(fabs(x-x0)>=eps)

                 {x0=x;

                   x=G(x0);

                   n++;}

        cout<<”Root=”<

        cout<<”n=”<

        getch();

     }

طبقه بندی: محاسبات عددی، برنامه نویسی،
برچسب ها:برنامه نویسی، روش تكرار ساده، زبان، c، دانلود رایگان پروژه، مهندس جواد قربانی،

[ شنبه 1392/11/19 ] [ 14:42 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


منبع : عمران

برنامه نویسی حل معادله به روش وتری به زبانc++

Secant method

#include

#include

#include

  double F (double x) {return 1.14-(2.0*log((e/d)+(9.55/r*sqrt(x))))-(1/sqrt(x)) ;}

   main()

     { clrscr();

       double eps,x0,x1,x,e,d,r;

        int n;

        cout<<”Enter x0,x1,eps,e,d,r”<

        cin>>x0>>x1>>eps>>e>>d>>r;

        n=1;

        x=x1-(F(x1)*(x1-x0))/(F(x1)-F(x0));

        while(fabs(F(x))>=eps)

                 {x0=x1;

                   x1=x;

                   x=x1-(F(x1)*(x1-x0))/(F(x1)-F(x0));

                   n++; }

        cout<<”Root=”<

        cout<<”n=”<

        getch();

     }

طبقه بندی: محاسبات عددی، برنامه نویسی،
برچسب ها:برنامه نویسی، برنامه نویسی حل معادله به روش وتری، زبانc، دانلود رایگان پروژه، مهندس جواد قربانی،

[ شنبه 1392/11/19 ] [ 14:41 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


منبع : عمران

برنامه نویسی روش دو بخشی ( تنصیف ) به زبانc++

Bisection method

#include

#include

#include

  double F (double x) {return 1.14-(2.0*log((e/d)+(9.55/r*sqrt(x))))-(1/sqrt(x)) ;}

   main()

     { double a,b,eps,x,e,d,r;

        int n;

        cout<<”Enter a,b,eps,e,d,r”<

        cin>>a>>b>>eps>>e>>d>>r;

        n=1;

        x=(a+b)/2;

        while(fabs(F(x))>=eps)

                 { if(F(x)*F(a)>0)

                       a=x;

                    else

                       b=x;

                    x=(a+b)/2;

                    n++;}

        cout<<”Root=”<

        cout<<”n=”<

        getch();

     }

طبقه بندی: محاسبات عددی، برنامه نویسی،
برچسب ها:برنامه نویسی، روش دو بخشی، تنصیف، زبان، c++، دانلود رایگان پروژه، مهندس جواد قربانی،

[ شنبه 1392/11/19 ] [ 14:40 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


منبع : عمران
برنامه نویسی روش نابجایی برای تابع خاص به زبان فرترن

F(X)=X+COS(X)

       READ (*,*) A,B,EPS

       X=(A*F(B)-B*F(A))/(F(B)-F(A))

        N=1

10     IF (ABS(F(X)) .GE. EPS) THEN

           IF ( F(X) * F(A) .GA. 0 ) THEN

                      A=X

              ELSE

                       B=X

               ENDIF

              X=(A*F(B)-B*F(A))/(F(B)-F(A))

               N=N+1

                GOTO   10

            ELSE

                WRITE(*,*)  "ROOT=",X

                WRITE(*,*)  "ITERATION=",N

ENDIF

END

طبقه بندی: محاسبات عددی، برنامه نویسی،
برچسب ها:برنامه نویسی، روش نابجایی برای تابع خاص، زبان فرترن، دانلود رایگان پروژه، مهندس جواد قربانی،

[ شنبه 1392/11/19 ] [ 14:39 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


منبع : عمران
برنامه نویسی روش دو بخشی یا تنصیف برای تابع خاص به زبان فرترن

F(X)=X+COS(X)

       READ (*,*) A,B,EPS

       X=(A+B)/2

        N=1

10     IF (ABS(F(X)) .GE. EPS) THEN

           IF ( F(X) * F(A) .GA. 0 ) THEN

                      A=X

              ELSE

                       B=X

               ENDIF

              X=(A+B)/2

               N=N+1

                GOTO   10

            ELSE

                WRITE(*,*)  "ROOT=",X

                WRITE(*,*)  "ITERATION=",N

ENDIF

END

طبقه بندی: محاسبات عددی، برنامه نویسی،
برچسب ها:برنامه نویسی، روش دو بخشی یا تنصیف برای تابع خاص، زبان فرترن، مهندس جواد قربانی، دانلود رایگان پروژه،

[ شنبه 1392/11/19 ] [ 14:37 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


منبع : عمران
برنامه نویسی روش تكرار ساده به زبان فرترن

F(X)=EXP(-X)-SIN(X)

       G(X)=X+ EXP(-X)-SIN(X)

       READ (*,*) X0,EPS

       X = G(X0)

        N=1

10     IF (ABS(F(X)) .LT. EPS) THEN GOTO 20

             X0 = X

             X=G(X0)

               N=N+1

                GOTO   10

20           WRITE(*,*)  "ROOT=",X

                WRITE(*,*)  "ITERATION=",N

         END

طبقه بندی: محاسبات عددی، برنامه نویسی،
برچسب ها:برنامه نویسی، روش تكرار ساده، زبان فرترن، دانلود رایگان پروژه، مهندس جواد قربانی،

[ شنبه 1392/11/19 ] [ 14:36 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


منبع : عمران
برنامه نویسی روش نیوتن - رفسون به زبان فرترن

 F(X)=X+COS(X)

       Fprime(X)=1+SIN(X)

       READ (*,*) X0,EPS

       X=X0- F(X0)/ Fprime(X0)

        N=1

10     IF (ABS(F(X)) .GE. EPS) THEN GOTO 20

            X0 = X

             X=X0- F(X0)/ Fprime(X0)

               N=N+1

                GOTO   10

20           WRITE(*,*)  "ROOT=",X

                WRITE(*,*)  "ITERATION=",N

END


طبقه بندی: محاسبات عددی، برنامه نویسی،
برچسب ها:برنامه نویسی، روش نیوتن، رفسون، زبان فرترن، دانلود رایگان پروژه، مهندس جواد قربانی،

[ شنبه 1392/11/19 ] [ 14:35 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


منبع : عمران
برنامه نویسی روش وتری به زبان فرترن

F(X)=X**3+X-1

       READ (*,*) X0.X1,EPS

       X=X1- (F(X1)*(X1-X0))/ (F(X1)- F(X0))

        N=1

10     IF (ABS(F(X)) .GE. EPS) THEN GOTO 20

            X0 = X1

            X1=X

       X=X1- (F(X1)*(X1-X0))/ (F(X1)- F(X0))

               N=N+1

                GOTO   10

20           WRITE(*,*)  "ROOT=",X

                WRITE(*,*)  "ITERATION=",N

         END

طبقه بندی: محاسبات عددی، برنامه نویسی،
برچسب ها:برنامه نویسی، روش وتری، زبان فرترن،

[ شنبه 1392/11/19 ] [ 14:34 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


منبع : دانشگاه زنجان

برنامه های محاسبات عددی به زبان پاسگال
طبقه بندی: برنامه نویسی، تاسیسات مکانیکی ساختمان، محاسبات عددی،
برچسب ها:برنامه، زبان پاسگال، پایان نامه، کارشناسی، گرمایش، انرژی خورشیدی، محاسبات عددی،

[ شنبه 1392/11/19 ] [ 14:23 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


[ شنبه 1392/11/19 ] [ 14:08 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه
موفق ترین سامانه ارسال پیامک در کشور
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic