دانلود رایگان پروژه.پایان نامه و مقالات علمی

دانلود رایگان انواع پروژه . مقاله و پایان نامه

کتاب آموزشی تعمیرات و نگهداری سنتوم 3000 Final Maintenance

این کتاب دوره کامل تعمیرات و نگهداری سیستم کنترل گسترده صنعتی سنتوم 3000 (بعنوان مدیریت تجهیزات ابزاردقیق کارخانه) شامل:

 • 1- تاریخچه توسعه سیستم کنترل
 • 2- سخت افزار ایستگاه کنترل میدانی
 • 3- ماژول های گره ای و ورودی و خروجی
 • 4- تعمیرات ایستگاه کنترل میدانی
 • 5- تجهیزات جانبی HIS
 • 6- نصب و عیب یابی نرم افزار CS3000
فهرست:
 • A. مقدمه ای در خصوص سیستم کنترل فرایند
 • A1. کنترل فرایند توسط کنترلر ها
 • A2. توابع کنترل فرایند
 • A3. سیستم‌های کنترل فرایند
 • سیستم کنترل آنالوگ
 • سیستم کنترل دیجیتال
 • کنترل دیجیتال DDC-Direct
 • A4. تاریخچه توسعه سیستم کنترل
 • B. مرور کلی سیستم
 • B1. اجزای سیستم پایه DCS
 • B2. مؤلفه های سیستمی سیستم CS3000 R3
 • B2-1. اجزای سخت افزاری
 • B2-2 . اعضای ارتباطی
 • B3. ایستگاه واسط انسانی (HIS)
 • B4. ایستگاه کنترل میدانی
 • B4-1 . سخت افزار FCS
 • B5. شبکه
 • B6 . ظرفیت سیستم
 • B7. پیکربندی سخت افزار
 • B8. تمرین آزمایشگاهی B
 • B8-1. سؤالات
 • B8-2. تمرین
 • C. سخت افزار ایستگاه کنترل میدانی
 • C1 . پیکربندی KFCS
 • C2. توزیع برق دوگانه داخلی برای KFCS
 • C3. پیکربندی PFCD
 • C4 . اتصال کابل‌های گذرگاه به KFCS
 • C4-1 . اتصال کابل‌های V net
 • جایگزینی مجموعه رابط
 • C4-2 . قطع KFCS از V net
 • C4-3 . الصاق فیلترهای مهار کننده (هسته های فریتی )
 • مجموعه فیلتر جدا کننده
 • موقعیت‌ها برای الصاق فیلترهای مهار کننده
 • فرایند الصاق فیلترهای مهار کننده
 • C4-4. گراندینگ V Net
 • توجه
 • جاگذاری واحد گراند برای V net
 • C4-5. اتصال کابل‌های گذرگاه ESB
 • C4-6 . اتصال کابل‌های گذرگاه ER
 • C5 . اتصال کابل گذرگاه PFCD
 • C6. اتصال آداپتور گذرگاه کنترلی
 • C7. کارکردهای هر دستگاه در KFCS
 • C7-1. جعبه تقسیم‌های برق KFCS با کابین
 • جعبه تقسیم برق اصلی KFCS
 • جعبه تقسیم برق FCU برای KFCS
 • جعبه تقسیم‌های گره ای برق برای KFCS
 • C7-2. واحد برق  در FCU  KFCS
 • C7-3. واحد باطری در FCUدر KFCS
 • C7-4. کارت پردازشگر در FCU
 • چراغ‌های وضعیت
 • تنظیمات شماره دامنه و ایستگاه برای KFCS
 • C7-5 . کارت واسط گذرگاه ESB
 • چراغهای وضعیت
 • C7-6. واحد متصل کننده V net
 • چراغ‌های وضعیت
 • کلید ارتباط
 • C7-7. واحد متصل کننده گذرگاه EBS
 • چراغ‌های وضعیت
 • C8 . توابع هر واحد در PFCD
 • C8-1 . جعبه تقسیم برق PFCD
 • C8-2 . واحد  منبع تغذیه PFCD
 • C8-3. واحد باطری PFCD
 • مشخصات پشتیبانی گیری باطری
 • C8-4. کارت پردازشگر PFCD
 • چراغ‌های وضعیت
 • تنظیم شماره دامنه و ایستگاه برای KFCS
 • C8-5 . واحد متصل کننده گذرگاه کنترلی
 • چراغ‌های وضعیت
 • کلید ارتباط
 • C9. تمرین آزمایشگاهی C
 • C9-1. سؤالات
 • C9-2. تمرین
 • D. ماژول گره ای و ورودی / خروجی برای FCS
 • D1. گره در معماری FCS
 • D1-1. انواع و پیکربندی‌های واحدهای گره ای
 • D1-2. ماژول منبع تغذیه واحد گره ای
 • پایانه ورودی برق
 • LEDهای وضعیت
 • پایانه های کنترل
 • D1-3. ماژول اصلی واسط گذرگاه ER (EB401)
 • نمایشگر LED
 • D1-4. ماژول پیرو واسط گذرگاه ESB (SB401)
 • نمایشگر LED
 • تنظیم آدرس گره
 • D1-5. ماژول پیرو واسط گذرگاه ER (EB501)
 • نمایشگر LED
 • کلیدهای DIP تنظیم آدرس گذرگاه IP
 • تنظیم شماره گره
 • D . ماژول‌های ورودی / خروجی ( برای FIO)
 • ِD2-1 . انواع ماژول‌های ورودی / خروجی ( برای FIO)
 • D2-2 . محدودیت‌ها و پیشگیری‌های نصب برای FIO
 • محدودیت‌های نصب برای واحدهای گره ای
 • نصب ماژول‌های ورودی / خروجی دوگانه – اضافی
 • محدودیت‌های نصب برای ALR111 ، ALR121 و ALE111
 • محدودیت‌های نصب برای ALF111
 • حفاظت از شکاف‌های خالی
 • محدودیت‌های نصب تحت شرایط دمایی محیطی عملیات
 • دمای محیطی و محدودیت‌های عملیاتی گره های متحرک
 • تذکر هنگامی که EB401 در حالت پیکربندی تکی است
 • محدودیت‌ها در نصب AAT141 ( ورودی ترموکوپل )
 • موقعیت نصبی AAT141  در کابین ( صرفا  در صورت وجود گره)
 • موقعیت نصبی AAT141  در کابین (در صورتی که تجهیزات تولید کننده گرما وجود داشته باشند )
 • محدودیت‌ها در نصب AAT145(ورودی ترموکوپل ) و برد پایانه AET4D
 • D3. محفظه (Nest)  ماژول I/O برای PFCD
 • D3-1 . انواع محفظه های ماژول I/O برای PFCD
 • D3-2 . محدودیت‌های نصبی برای محفظه های PFCD
 • محدودیت‌های نصب هنگام بکار گیری ورودی ترموکوپل
 • D4 . ماژول‌های ورودی و خروجی برای PFCD
 • D5 . تمرین آزمایشگاهی D
 • D5-1 . سؤالات
 • D5-2 . تمرین
 • E . تعمیرات ایستگاه کنترل میدانی
 • E1 . اقدامات پیشگیری برای الکتریسیته ساکن
 • E2 . تعمیرات روزانه
 • E2-1 . بازرسی با بکارگیری پنجره نمایش وضعیت FCS
 • E2-2 . کنترل چراغ‌های نشانگر وضعیت
 • E3 . تعویض کارت‌ها یا دستگاه‌ها در KFCS
 • احتیاط :
 • E3-1 . تعویض یک کارت منبع تغذیه در KFCS
 • برای خارج کردن
 • برای نصب
 • E3-2 . تعویض یک کارت پردازشگر /واسط  گذرگاه ESB در KFCS
 • تعویض طی عملیات
 • برای خارج کردن :
 • برای نصب :
 • E3-3. قطعات تعویض اجباری در KFCS
 • E3-4 . تعویض فیلتر هوا در KFCS
 • E3-5. تعویض یک دستگاه  فن در KFCS
 • برای تعویض :
 • تعویض فن در یک دستگاه فن KFCS
 • E3-6. تعویض بسته باطری در KFCS
 • توجه
 • برای تعویض
 • مهم
 • E4. تعویض قطعات PFCD
 • E4-1 . فرایند تعویض منبع تغذیه
 • هشدار
 • خارج کردن
 • نصب
 • E4-2. فرایند تعویض کارت پردازشگر
 • خارج کردن
 • نصب
 • H4-3 . فرایند تعویض واحد باطری
 • خارج کردن
 • نصب
 • مهم
 • E4-4 . قطعات تعویضی دوره ای PFCD
 • E5 . تمرین آزمایشگاهی E
 • E5-1 . سؤالات
 • E5-2 . تمرین
 • F . تجهیزات جانبی HIS
 • F1 . صفحه کلید عملیاتی
 • F1-1 . اتصالات کابل صفحه کلید عملیاتی
 • F1-2 . قطعات تعویضی دوره ای برای صفحه کلید
 • F2. کارت واسط گذرگاه کنترلی
 • F2-1. صفحه جلوی کارت واسط گذرگاه کنترلی
 • F2-2 . نصب کارت واسط گذرگاه کنترلی در یک PC
 • فرایند نصب
 • F2-3 . اتصال کابل‌های گذرگاه کنترلی
 • F2-4 . تنظیم آدرس ایستگاه گذرگاه کنترلی
 • F2-5 . الصاق برچسب آدرس ایستگاه گذرگاه
 • F3. تمرین آزمایشگاهی  F
 • F3-1 . سؤالات
 • F3-2 . تمرین
 • G . نصب نرم افزار CS3000
 • G1 . فرایند کلی نصب
 • G2 . آیتم‌های نصب ویندوز
 • G2-1 . نام کامپیوتر ( نام ایستگاه )
 • G2-2 . آدرس IP
 • G2-3 . علامت زیر شبکه
 • G2-4 . رمز عبور مدیر
 • G2-5 . حساب‌های کاربری و رمزهای عبور CS3000
 • G3 . فرایند نصب ویندوز
 • G3-1 . تبدیل قالب FAT به قالب NTFS
 • G3-2 . اندازه فایل صفحه بندی حافظه مجازی
 • G3-3 . نصب چاپگر ( کنترل پانل )
 • G3-4 . تنظیم شبکه
 • G4. نصب نرم افزار سیستم
 • G4-1. گام اول : پیکربندی پیش از نصب
 • G4-2. گام دوم : نصب نرم افزار
 • G4-3. گام سوم : نصب سند الکترونیکی
 • G4-4گام چهارم : نصب مایکروسافت اکسل
 • G4-5 . گام پنجم : بکارگیری تابع OPC از طریق شبکه
 • G4-6. گام ششم : آغاز خودکار تابع عملیاتی و پایشی
 • G4-7 . تنظیم ورود خودکار به CS3000
 • G4-8 . گام هشتم : تغییر محیط میز کار
 • G4-9. گام نهم : بکارگیری صفحه کلید عملیاتی
 • G4-10 . گام دهم : راه اندازی یک PC نصبی بدون سازندگان سیستم
 • G5. پیکربندی ویندوز پس از نصب سیستم CS3000
 • G5-1 . حساب کاربر
 • G5-2 . تنظیم فونت
 • G5-3. تنظیم خصوصیات پانل ویندوز
 • G6. تهیه نسخه پشتیبان
 • G6-1 . تهیه نسخه پشتیبان از پوشه پروژه
 • G6-2. ایجاد دیسک‌های تعمیر ویندوز
 • G7. عیب یابی
 • G7-1 . مشکلات هنگام نصب درایور گذرگاه کنترلی
 • G7-2. خرابی تجهیز
 • G7-3 . خرابی ارتباط اترنت
 • G7-4. عملیات بی ثبات PC
 • G7-5. ترتیب نامتناقض پیجرها هنگام چاپ خود سندهای ردیف شده
 • G8. تمرین آزمایشگاهی G
 • G8-1 . سؤالات
 • G8-2. تمرین
 • H. یادداشت‌ها
...

رمز فایل : centum

فرمت فایل: PDF تعداد صفحات: 130

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

طبقه بندی: رشته مهندسی برق، جزوات و سوالات،
برچسب ها:کتاب آموزشی تعمیرات و نگهداری سنتوم 3000، مهندس جواد قربانی، دانلود رایگان پروژه،

[ جمعه 1392/11/11 ] [ 18:59 ] [ جواد قربانی ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه
موفق ترین سامانه ارسال پیامک در کشور
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات